Schůzka okrsku č. 2

29.02.2016 15:59

Dne 20. února 2016 se v Zájezdním hostinci Drmlovka konala výroční Valná hromada hasičů okrsku č. 2. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci všech tří sborů: Bohutína, Vysoké Pece i Lázu. Za OSH Příbram přijel na výroční Valnou hromadu pan Pavel Hájek, náměstek starosty OSH.