Setkání k rekonstrukcím a výstavbám

15.04.2019 16:29

Dne 10. dubna 2019 se konala 3 setkání, jejichž úkolem bylo informovat občany Bohutína o připravovaných akcích - ekonstrukcích a nových výstavbách. První jednání bylo věnováno občanům Vysoké Pece - sídliště a rekonstrukci parkovacích míst mezi bytovkami, druhé a třetí se konalo v Bohutíně ve školní jídelně a týkalo se výměny vodovodního řadu v částech Vysoká Pec u Holečků a směr od Hrdinů ke Štěpánce.