Setkání s občany

23.04.2018 16:35

Dne 18. 4. 2018 se ve společenské místnosti Obecního úřadu v Bohutíně konala 2 setkání s občany. Nejprve se zde sešli obyvatelé Vysoké Pece - bytovek, kde se bude měnit vodovodní řad a budou se zde budovat nová parkovací místa. 

Druhé jednání proběhlo s občany Tisové a Havírny, kde se bude budovat nová cesta, která je v dnešní době v katastrofálním stavu a to nejen po loňské opravě vodovodního řadu, ale především mnohaletým užíváním cesty.