Setkání senorů

24.10.2016 16:11

15. října se na Drmlovce sešli senioři z celé obce Bohutín, kteří slavili, slaví nebo budou slavit své životní jubileum ve druhé polovině roku 2016. Tentokrát se sešlo méně Bohutínských než při jarním setkání, nicméně bylo vidět, že se na sebe někteří velice těšili. Všechny přivítal starosta obce pan Ladislav Turek, popřál s místostarostkami a paní Olgou Říhovou, předsedkyní sociální komise, všem oslavencům. Děti z MŠ Bohutín a ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Tř. - pobočka Bohutín zařídily kulturní, respektive recitačně hudební vložku. Všichni se už teď těší na další setkání.

Fotografie viz Fotogalerie - Setkání seniorů říjen 2016.