Setkání zástupců Bohutína a Příbrami

02.11.2015 16:33

Před několika dny, 29. 10. 2015, se v kanceláři starosty města Příbram konalo setkání starostů p. Ladislava Turka (Bohutín), p. Mgr. Antonína Kropáče (Láz) a p. Ing. Jindřicha Vařeky (Příbram), na kterém se jednalo o vzniku CHKO Brdy, o zajištění Brd z hlediska integrovaných složek (policie, hasiči), o společné budoucí infrastruktuře a o možné spolupráci na odpadovém hospodářství. Starostové jednali nejen z pozic starostů, ale také z pozic zástupců Svazku obcí Podbrdského regionu. Kromě již zmiňovaných byli jednání přítomni i místostarosta města Příbram Mgr. Václav Švenda, Karel Urban (Vojenský újezd Jince), Mgr. Bohumil Fišer (AOPK ČR) a JUDr. Pavel Čámský (město Příbram).