Školní rok začal v novém...

07.09.2015 15:52

1. září poprvé po dvouměsíční pauze zazvonil školní zvonek a děti opět usedly do svých lavic. V Bohutíně se letos začíná v "novém kabátě". Ke změnám nedošlo ve školní budově, ale ve školní jídelně. Došlo ke stavebním úpravám vnitřních prostor a k vybavení novými stoly a židlemi.

Pro všechny občany je možností se v bohutínské školní jídelně stravovat. Pokud by kdokoli z občanů Bohutína měl zájem stravovat se v jídelně, musí se obrátit na zástupce školy a školní jídelny.