Slovo místostarosty

26.07.2014 09:17

Vážení spoluobčané, bohužel mi z nějakého důvodu nebyl vytištěn v Bohutínském zpravodaji můj příspěvek, nechci a nebudu nikoho podezírat proč tomu tak je a proto mi dovolte jej zveřejnit touto cestou.

 

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych i já přispěl svými řádky do našeho bohutínského zpravodaje. Předem bych Vám ovšem rád popřál krásné léto, plné sluníčka, zážitků z dovolených a zaslouženého odpočinku. Když jsem přemýšlel nad tím jak koncipovat svůj příspěvek, došel jsem k závěru, že bude nejlepší zhodnotit svoje výsledky a svůj příspěvek vůči Vám všem, kteří jste mi před čtyřmi roky dali svůj hlas v komunálních volbách. Nutné je na těchto řádcích napsat, že to co se podařilo nebo nepodařilo, není zásluhou jednotlivců, ale celého zastupitelstva obce.

Pokud se podíváme na kvalitu života v obci, musíme konstatovat, že se podařilo postavit dětské hřiště v Bohutíně a pravděpodobně vybudujeme letos další na Vysoké Peci. Podařilo s nám hned zkraje funkčního období vybavit obecní knihovnu nábytkem i PC vybavením. Obnovili jsme tradici vítání občánků a podpořili jsme několik společenských a kulturních akcí.

V oblasti infrastruktury se pak podařilo donutit ŘSD k opravě povrchu silnice 1/18 na Vysoké Peci, získali jsme dotaci na opravu silnice na Staré Vysoké Peci, opravili jsme opěrnou zeď u mlýna Achač a vyměnili jsme několik stovek metrů starého vodovodního řadu na několika místech v celé obci. Na druhou stranu v této oblasti se nám nepodařilo vybudovat bezpečné přechody pro chodce nebo semafory ke korekci rychlosti v dopravě. Bohužel však nejsme vlastníky silnice 1/18 a proto jsou tyto snahy prozatím neúspěšné.

Proměnou prošly internetové stránky obce, byl zřízen i facebookový portál, nicméně se nám nepodařilo nastavit strategický rámec hospodaření obce a zajistit více příjmů do našeho rozpočtu. Pozitivem však je to, že v tomto funkčním období se podařilo naší obci získat nemálo finančních prostředků z EU a díky tomu realizovat některé projekty.

Velmi důležité bylo i provedení toužebně očekávané rekonstrukce základní školy, probíhající oprava školy mateřské a oprava školní jídelny. V neposlední řadě se podařilo zapojit obec i do cestovního ruchu díky Svazku obcí podbrdského regionu.

Není ale možné jen mluvit o pozitivech, rozhodně se nám nepodařilo vybudovat chodník, s ČOV jsme teprve na začátku a je mnoho dalších oblastí, které by zlepšit potřebovaly. Na druhou stranu to může být krásnou motivací pro zastupitele, kteří vzejdou z komunálních voleb v tomto roce. Sám za sebe nevím, zda kandidovat znovu nebo ne. Pravdou je, že z pozice neuvolněného místostarosty pro mě bylo velmi obtížné se věnovat práci, když jsem byl zaměstnán v Praze či Plzni a také přestože jsem stále bohutínským občanem, neměl jsem jinou možnost, než si koupit byt v Příbrami, abych mohl dojíždět do práce snáž. Na druhou stranu se mi podařilo Bohutínu opravdu pomoct, například získáním finančních prostředků z EU nebo svojí činností ve Svazku obcí Podbrdského regionu. Mám i pocit, že se o Bohutínu začalo více vědět v celém okresu díky výstupům v médiích, což třeba donutilo ŘSD k opravě oné silnice.

Ať už moje rozhodnutí bude jakékoliv, Vám všem přeji dobrou volbu, minimálně takovou jako před čtyřmi lety, protože je pravdou, že se nám toho podařilo vybudovat opravdu hodně. Vám všem pak přeji ještě jednou krásné léto a těším se s Vámi na setkání při naší pouti.

Ing. Martin Matuna
Místostarosta obce Bohutín