Svazek obcí Podbrdského regionu vydal průvodce po Fabiánově naučné stezce

17.07.2013 19:54

 

Po otevření unikátní Fabiánovy naučné stezky v létě roku 2011, která propojila všechny obce sdružené ve Svazku obcí Podbrdského regionu, se v letošním roce podařilo vydat průvodce s mapou, který přibližuje všechny obce. Ačkoliv měl být průvodce vydán již minulý rok, posunula se jeho emise na rok letošní a to díky úspěšné žádosti o dotaci ze strany Středočeského kraje, která byla schválena na konci léta minulého roku. Nemělo proto smysl vydávat průvodce na zimu, ale naopak na letní sezónu. Celkové náklady na tisk tohoto propagačního materiálu činily 97.000,- Kč.

Průvodce je vydán v počtu 25.000 výtisků v české jazykové mutaci a 5.000 výtisků v anglické jazykové mutaci. Na přední straně je přiblížení všech obcí včetně fotografií jejich pamětihodností a na druhé straně se nachází mapa v měřítku 1 : 10.000. Průvodce bude během léta distribuován na místa spojená s turistickým ruchem v Podbrdsku, na vyžádání bude poskytnut i pro podnikatele podnikající v turistickém ruchu v našem regionu. Současně uvažujeme o jeho využití i v rámci veletrhů cestovního ruchu, kterých se zúčastňujeme společně s městem Příbram. Především však Svazek věří, že průvodce ocení nejen místní obyvatelé a i turisté, protože součástí průvodce je krom popisů obcí i kvalitní mapový podklad.

Svazek obcí Podbrdského regionu díky vydanému průvodci nadále naplňuje své poslání a snaží se podporovat rozvoj regionu. Do konce roku bychom také chtěli spustit nový informační portál, který by zlepšil informovanost občanů a návštěvníků.

 

Ing. Martin Matuna

Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu