Svazek obcí Podbrdského regionu

09.05.2016 16:02

Valná hromada výše uvedeného Svazku se konala dne 28. 4. 2016 v prostorách pivovaru v obci Podlesí. Na programu jednání bylo projednání Závěrečného účtu Svazku a účetní uzávěrky za rok 2015. Dále byla projednávána strategie v nadcházejícím období. Aktualizací Stanov Svazku obcí Podbrdského regionu společně s Jednacím řádem byli pověřeni: starosta Bohutína, Lázu a starostka Podlesí.

Pozvání na jednání přijali zástupci Policie ČR - Příbram venkov a zástupci CHKO Brdy. Diskuse mezi jednotlivými starosty a pozvanými hosty byla velmi pozitivní.

Připomeňme jen skutečnost, že součástí Svazku je 16 přilehlých obcí podél Litavky a Brd, včetně města Příbrami.

Dále bylo rozhodnuto, že v letošním roce se Fabiánova naučná stezka otevře v sobotu 21. 5. společným cyklovýjezdem do brdských lesů s cílem prohlídky Atom muzea na Míšovech. Konkrétní časy budou ještě upřesněny, ale již dnes jsou všichni srdečně zváni.