Svazek obcí Podbrdského regionu

15.01.2020 16:44

Dne 12. 12. 2019 se v Bohutíně konala Valná hromada Svazku obcí Podbrdského regionu, který zahrnuje 16 členských obcí včetně města Příbram. Sídlo Svazku se nachází právě v Bohutíně. Na jednání byl projednán mimo jiné střednědobý výhled rozpočtu Svazku a samotný rozpočet na r. 2020 byl řádně projednán a odsouhlasen. 

Jednání se zúčastnili i pozvání hosté, společně se starostou města Příbrami přijela vedoucí odboru pí Kučerová, která přiblížila aktuální situaci ohledně Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. Dalšími zúčastněnými hosty za CHKO Brdy byl vedoucí p. Fišer a zástupci Policie ČR - Příbram venkov p. Jan Synek a pí Jaroslava Spoustová. 

Společné téma se týkalo především oblasti Brd a všeobecné bezpečnosti v jednotlivých členských obcích a rozšiřování možné spolupráce mezi jednotlivými obcemi. Valná hromada, jíž se zúčastnilo 9 starostů a starostek členských obcí, se konala v přátelském duchu. Tradičně již po osmé se v roce 2020 uskuteční sportovně kulturní akce "Otevření Fabiánovy naučné stezky". Termín a lokalita budou ještě předmětem dalšího jednání a včas budou všem příznivcům prezentovány. V listopadu loňského roku zahájily provoz webové stránky: brdyapodbrdsko.cz, které uživatelsky příjemným způsobem představují to nejlepší z turistických atraktivit a poskytují širokou nabídku tipů na výlety. Mimo databáze cílů a výletů obsahuje web také kalendář akcí. Intenzivní práce byla věnována i přípravě značení více než 200 km cyklistických tras v CHKO Brdy a okolí. Tento projekt bude dokončen na jaře letošního roku.