Svěcení kříže na hřbitově

02.10.2018 20:29

V neděli 30. 9. 2018 se na hřbitově sešli starosta obce Ladislav Turek, místostarostky Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Klára Bambasová, kronikářka obce Olga Říhová, P. Robert a mnozí další, aby se zúčastnili svěcení nově vybudovaného kříže. Kříž stojí na místě původního kostela (nahradil již starý a téměř rozpadlý kříž).

Kříž vybudovali místní truhláři a k vytoření, především k natírání, použili historické postupy. (Kříž je totiž natřen skutečnou krví.)

Po uvítání starostou a krátkém povídání o historii kostelů, a tedy i kříže paní Oldy Říhové byl kříž vysvěcen Páterem Robertem.

 

Fotografie viz Fotogalerie - Svěcení kříže