V sobotu vítáme nové občánky

05.06.2013 12:27

Již po třetí budeme pokračovat v obnovené tradici a přivítáme nové občánky v naší obci. Vítání nových občánků bude probíhat v sobotu 8.6.2013 od 10.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Vysoké Peci. O vítání projevilo zájem 16 z 18 rodičů, kteří přivedli své potomky na svět v minulém roce a mají trvalé bydliště v Bohutíně. Všichni kdo mají zájem vítání občánků shlédnout jsou vítáni.

 

Ing. Martin Matuna

Místostarosta obce Bohutín