Vodohospodářský majetek podruhé

23.11.2015 16:35

Na základě podané žádosti z ledna letošního roku o poskytnutí finančního příspěvku na prostou reprodukci vodohospodářského majetku obec získala dotaci ve výši 1.116.900,- Kč, která činila bezmála 50% celkových nákladů. Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo provedeno ve spolupráci s firmou Ing. Miroslava Běhouna /viz zápis finančního výboru ze dne 16. 9. 2015/. Práce byly prováděny v lokalitách "Chalupecká louka" a Tisová. K ukončení a převzetí díla došlo dne 19. 11. 2015. Dokončovací práce na asfaltovém povrchu místních komunikací budou provedeny po zimním období, tedy v roce 2016.