Vodohospodářský majetek

07.09.2015 16:53

Od 7. 9. do 10. 11. bude realizována oprava vodohospodářského majetku v části Vysoká Pec a Tisová. V daných lokalitách bude zásobování pitnou vodou řešeno v nutných případech cisternou a dopravní obslužnost bude omezována na nezbytně nutnou dobu. Obec získala na tuto akci dotaci ve výši 1.116.000,- Kč, což činí 50% předpokládaných nákladů.