Vodovodní řad - výměna

29.04.2019 15:50

Zde je k nahlédnutí mapa s vyznačeným úsekem, ve kterém v roce 2019 dojde k výměně a opravě vodovodního řadu.

Mapa Bohutín Havírna nad Hrdinou.pdf (418301)