Volby do Zastupitelstva obce Bohutín

02.10.2018 21:00

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se budou konat volby do obecních zastupitelstev. Volby budou probíhat 5. 10. od 14:00 do 22:00 hod. a 6. 10. od 8:00 do 14:00 hod. Tak jako při každých volbách budou otevřeny dva volební okrsky.

Okrsek č. 1, ve školní jídelně, Bohutín 40 - pro voliče z Bohutína a Havírny

Okrsek č. 2, v budově Obecního úřadu Bohutín, Vysoká Pec 140 - pro voliče z Tisové a Vysoké Pece

Vzhledem k častým dotazům občanů uvádíme informaci, že v Bohutíně (stejně jako v okolních obcích) byla podána pouze jedna kandidátka. Informace o způsobu voleb najdete ve volebních letáčcích a ve volebních místnostech.