Výměna vodovodního řadu

01.02.2016 16:20

Před několika dny, konkrétně 27. 1. 2016, byla podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na prostou reprodukci vodohospodářského majetku na r. 2016. Odůvodněním této žádosti je havarijní stav vodovodného řadu AC 100 a AC 80 v západní části Bohutína v lokalitách hlavní a vedlejších silnic směrem k fotbalovému hřišti. Touto výměnou chce obec Bohutín pokračovat ve výměnách a opravách míst s největší poruchovostí. V loňském roce taktéž obec požádala o finanční spoluúčast Svazek pro vodovody a kanalizace, stejně tak i letos. na rok 2016 obec žádá 1.068.829,- Kč, což činí 50% celkových nákladů realizované akce.