Výměna vodovodního řadu

09.10.2016 23:38

Dne 26. 9. 2016 byla započata v západní části Bohutína II. etapa výměny nevyhovujícího vodovodního řadu. Ukončení opravy vodohospodářského majetku se předpokládá 10. 10. 2016. Zásobování pitnou vodou bylo přerušeno po dobu nezbytně nutnou v denních hodinách. Náhradní zásobování bylo řešeno přistavenými cisternami s pitnou vodou.