Výroční valné hromady hasičů

28.12.2015 11:11

V měsíci prosinci se konaly výroční valné hromady SDH Vysoká Pec a SDH Bohutín. Pecovští hasiči se sešli 12.12. na Drmlovce a o týden později se rozsvítila hasičárna v Bohutíně.

SDH Vysoká Pec

 

 

 pohled shora                                                                                       členská základna s hosty

 

 pí Ricová, pí Pečená, pí Pechanová                                                       p. Pechan, p. Kšanda

 

SDH Bohutín

 
 
 p. Bělský, p. Nusl                                                                               bohutínští mladí hasiči
 
 
 p. Šuller, p. Bambas, p. Nusl                                                               p. Bělský, p. Nusl, ředitel HZS Sedlčany, p. Turek