Výroční valné hromady hasičů

14.01.2020 09:20

Ještě před vánočními svátky se konaly Výroční valné hromady hasičů z Vysoké Pece a Bohutína. 14. 12. se sešli hasiči z Vysoké Pece v sále na Drmlovce a o týden později bohutínští hasiči v hasičské zbrojnici. Oba dva sbory přivítaly přítomné, přednesly roční fungování a činnosti sboru, udělily vyznamenání a prošly volbami.

Po oficiální části následovalo občerstvení a přátelské posezení. Na schůzích byli přivítáni i zástupci z HZS Příbram, či OSH Příbra a také nejrůznějších bohutínských spolků.

 

Vysoká Pec

 

 

Bohutín