Výstavba chodník podél komunikace 1/18

18.04.2016 16:29

Dne 18. 4. 2016 začala výstavba chodníku I. etapa podél komunikace 1/18. Realizace stavby je financována z vlastních prostředků obce Bohutín. Akce bude probíhat až do října 2016, proto bude uzavřený jeden pruh komunikace a doprava zde bude řízena světelným signalizačním zařízením, které se bude průběžně posouvat směrem k Příbrami. Postupně tak bude pruh komunikace uzavřen v sedmi úsecích.