Zábavné odpoledne

09.10.2016 23:33

Obec Bohutín ve spolupráci s hasiči z Vysoké Pece a Bohutína, společně s maminkami z Vysoké Pece a rodiči z Bohutína uspořádali společné odpoledne plné zábavy a sportovních zážitků v areálu Vysokopeckého rybníka. Začátek akce v podobě pohádkové louky byl zahájen ve 14:00 hod. Děti, které navštívily několik pohádkových stanovišť, musely prokázat spoustu zručnosti a bystrosti. Do zdolávání samotných disciplín se mohli zapojit i samotní rodiče. Spoustu zábavy si všichni mohli užít při 1. ročníku neckyády, které se zúčastnilo 6 úžasných posádek a zhruba 200 diváků. Po vyhlášení nejlepších posádek, i když vítězové byli všichni účastníci, následovalo vystoupení hudební skupiny Cirkus Hulata a posléze byl promítnut jeden z nejznámějších filmů pro děti a dospělé – letní kino - pohádka s Čerty nejsou žerty. Celá akce byla zakončena v nočních hodinách zcela nečekaně nahlášením bomby. Předpokládáme, že vtipálek se brzy najde a bude po zásluze potrestán.

Celodenní akce se velmi vydařila, počasí přálo po celý den a chybí pouze dodat, že doufáme, že se potkáme za rok zase všichni s takovou chutí jako letos.