Zákaz vjezdu na silnici v západní části Bohutína

12.09.2020 17:44

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke stavebním pracím prováděným na místní komunikaci bude uzavřen provoz od koloniálu paní Heřmanové až k požární nádrži v západní části Bohutína. Žádáme vás i všechny účastníky silničního provozu, abyste ve dnech pondělí 14. 9. od 9.00 hod do úterý 15. 9. 2020 omezili vjezd do tohoto úseku. Vozovka byla frézována a ve výše uvedených dnech bude provedena výsprava, postřik a položen nový povrch z baleného asfaltu. Minimálně je nutno po provedení výše uvedených prací zamezit vjezdu aut na nově opravenou komunikaci.

 

Automobily je možné zaparkovat na návsi vedle požární zbrojnice tak, aby byl ponechán volný výjezd ze všech garáží pro zásahová vozidla SDH.

 

Autobusová zastávka pro MHD u bytovek a u hřiště byla dočasně přesunuta taktéž na náves. Časy MHD jsou zachovány.

 

V krajním řešení je možno využít pro nezbytnou obslužnost zpevněnou plochu a louku od fotbalového hřiště podél lesa směrem k bývalé šachtě Rudolfka, dnes Hornický penzion. Taktéž je možno využít lesní komunikaci vedoucí k Pilskému rybníku směr Kozičín.

 

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení. Obec Bohutín