Zastupitelstvo 26. 9. 2018

02.10.2018 20:22

V hasičské zbrojnici SDH Bohutín se konalo poslední jednání úřadujícího Zastupitelstva obce Bohutín. Sešli se všichni zastupitelé, přišlo několik občanů, vzhledem k místu konání spíše těch bohutínských.

Poděkování patří všem přítomným a také SDH Bohutín za občerstvení.