Zastupitelsvto obce Bohutín 15. 4. 2020

20.04.2020 17:02

Dne 15. 4. 2020 se konalo jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které muselo být kvůli vládním nařízením posunutu z 25. března. Důležitým bodem bylo schválení rozpočtu na rok 2020. Ten byl tedy schválen dle předloženého návrhu, který byl vyvěšen již 15 dní před konáním původního březnového zastupitelstva.