Zajímavé odkazy

Svazek obcí Podbrdského regionu - Obec Bohutín je členem Svazku obcí Podbrdského regionu, dokonce Svazek má díky svému předsedovi i sídlo v Bohutíně. Na jednoduché prezentaci se dozvítě několik informací o členských obcích a Fabiánově naučné stezce. V budoucnu by měl být web zásadně inovován. - www.podbrdsko.com

Brdy.org - Informační server pojednávající o Brdech, naleznete zde cestopisy, zajímavosti a spoustu dalšího. - www.brdy.org

Základní škola Bohutín - obec Bohutín je zřizovatelem školy, kterou navštěvuje bezmála 170 žáků - www.zsbohutin.cz

Spolek Řimbaba - důležitý spolek dobrovolníků spolupracující s obcí a úředevším spravující Muzeum mikroregionu bohutínska - www.rimbaba.cz

Hornické muzeum Příbram - největší hornické muzeum ve Střední Evropě - www.muzeum-pribram.cz

Penzion Ildam - v Bohutíně se můžete ubytovat v rodinném penzionu Ildam - www.ildam.cz

SDH Bohutín - Facebooková prezentace SDH Bohutín - https://www.facebook.com/SdhBohutin