Rybáři Bohutín

Byl založen rybářský spolek Bohutín, který nese název: Rybáři - Místní organizace Bohutín.

Níže je uveden odkaz na webové stránky rybářů:

www.rybaribohutin.cz

Odkaz na facebookové stránky rybářů:

www.facebook.com/pages/category/Recreation---Sports-Website/Ryb%C3%A1%C5%99i-MO-Bohut%C3%ADn-100782438371407/