Obec Bohutín

POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA OÚ BOHUTÍN!!!

obec Bohutín okr. příbram

Obec Bohutín se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 7 km jihozápadně od Příbrami. Žije zde přibližně 1 800 obyvatel. Obec se skládá ze čtyř částí na třech katastrálních územích - Bohutín, Havírna, Tisová a Vysoká Pec. Zástavba všech částí už splynula do jednoho celku.

O obci

Bohutín - historie i současnost

Cestou z Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem po silnici I/18 nelze asi po 6 km jízdy minout obec Bohutín, která se rozkládá po obou jejích stranách. Ti, kteří se spokojí s průjezdem, vidí více či méně upravené rodinné domky se zahrádkami a většinou vstřícné a pracovité Bohutíňáky. Na počátku obce je vítá menší věž jámy Řimbaba a za rybníkem další, větší věž šachty familiárně zvané Rudolfka, tedy Dolu korunního prince Rudolfa. Na druhém konci se s nimi loučí kostel svaté Maří Magdalény.  Pojďme se však podívat po Bohutíně trochu víc a já jsem přesvědčená, že pak obec navštívíte i osobně. Jste srdečně zváni a budete vítáni.

Bohutín je stará hornická obec, která se v současnosti skládá ze čtyř částí – Bohutína, Havírny, Tisové a Vysoké Pece. První písemná zmínka o Bohutíně byla nalezena v rejstříku o berni a urbáři arcibiskupských statků z roku 1379. V té době byl Bohutín značně rozsáhlou vsí – bylo zde celkem 15 lánů a 4 a půl jitra orné půdy, louky a ve vsi byl mlýn o dvou kolech. Tisová je starší, první zmínka o ní je z roku 1298 v zápisech faráře příbramského a kanovníka pražského Vojsly. Havírna a Vysoká Pec jsou původu „mladého“. Vysoká Pec je spojena s rozvíjejícím se příbramským železářstvím, Havírna zase s ruchem, který začal v kraji s rozvojem těžby stříbra v pohoří „Tisovském“. Skromné domky mezi dvěma odvaly (haldami) si zde stavěli především havíři a pravděpodobně odtud je její název.

V roce 2000 prokázali ing. Vurm a ing. Kunický zcela jednoznačně, že první stříbrná a olověná huť byla také kousek od nás – v lesích za Bohutínem blízko hájovny U Prokopa. V miniaturních šachtových pecích se tady vyrábělo surové olovo s vysokým obsahem stříbra již před 700 lety. Dnes je na tomto místě kamenný památník a lavička k odpočinku. A tak byl přidán další střípek do mozaiky historie našeho kraje.

Jak již bylo řečeno, je naše obec spojena velmi úzce s těžbou olověné a stříbrné rudy. Bylo zde několik dolů – nejvýznamnější Důl korunního prince Rudolfa, dále jámy Řimbaba, Štěpánka, František, Hůrka a vesměs podružné šachtice sloužící k větrání, event. ke vstupu do podzemí – Hamrovka, Bambas a Litavka. Dnes se již na žádné šachtě nepracuje a budovy některých slouží k jiným účelům. V blízkosti šachty Štěpánka stála úpravna rudy, tzv. vošverk. Zde se přestalo pracovat v roce 1912, budova byla prázdná a chátrala až do doby, kdy se v roce 1920 začalo s její přestavbou na sokolovnu, která stojí dodnes. Sokolovna zažila období vzestupu i pádu, naštěstí dnes je opět opravená a slouží sportu chtivým z obce i okolí.

Hornické tradice Bohutína připomíná i znak a prapor obce, který nám byl udělen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 12. 7. 1999. Znak připomíná nejen hornictví (zkřížená kladívka v černém poli), ale i příslušnost obce k arcibiskupství pražskému (žlutý pruh ve středu znaku). Tři zelené vrchy, to jsou tři nejvyšší místa v Brdech, v jejichž jihozápadním podhůří Bohutín leží – Praha, Tok, Koruna. A stříbrná barva ve spodní části znaku je říčka Litavka protékající celou obcí.

Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel svaté Maří Magdalény (vysvěcen roku 1887), který stojí na nejvyšším místě v obci – návrší s nadmořskou výškou 567 metrů. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem, potom znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Vždy první neděli po svátku jeho patronky, tedy po 22. 7., je dodnes slavena pouť proslavená a známá v širém okolí. V minulosti byla při této příležitosti pořádána také setkání rodáků bohutínských. Jejich vztah k obci byl velmi silný, a i když je osud zavál daleko od domova, scházeli se zejména v Praze též v průběhu roku a také vydávali sešity vzpomínek na rodný kraj, které rozepisovali na psacím stroji v mnoha kopiích a pak si je půjčovali. Takovou aktivitu si dnes již neumíme ani představit. Kdo by se s nimi chtěl seznámit, může tak udělat v Okresním archivu v Příbrami, kde jsou uložené.

U kostela, jak již tomu na českých vesnicích bývá, stojí budova školy. Ta naše se však může pochlubit jedním primátem – řídící učitel Karel Peták zde 1. 4. 1909 založil první chlapeckou a dívčí měšťanskou školu na českém venkově. Škola se samozřejmě rozvíjela a rozvíjí dál, je pečlivě udržovaná a opravovaná a dodnes do ní chodí malí Bohutíňáci, odrostlí škole mateřské. Jen přesídlí z Vysoké Pece na druhý konec.

Z dalších pamětihodností stojí za zmínku mlýny podél Litavky. Původně bývaly čtyři, dnes jsou funkční dva – Achačův (vybudovaný v 16. století jezuity) a Kleinertův – Dubských, kde se stále mele. Mlýny na Litavce jsou velmi zajímavým fenoménem, a kdo by se chtěl dozvědět něco víc, doporučujeme knihu Věry Smolové Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných.

Blízko kostela stojí krásné a pečlivě udržované stavení č. p. 28 – bývalá hospoda a řeznictví pana Říhy, které přináleželo k březnickému zámku.

A přichází čas otevřít další velkou kapitolu historie, ale také současnosti Bohutína – sport. V minulosti zde bylo rozsáhlé sokolské hnutí, jehož začátky se datují do roku 1910.  Sokolská jednota pořádala nejen pravidelná cvičení, ale také divadelní představení v lesním divadle u sokolovny, šibřinky, atd. Rozvíjel se fotbal (v roce 2017 slavil fotbalový klub 85. výročí svého založení a za vydatné podpory Obecního úřadu Bohutín byla vydána výpravná kniha s mnoha fotografiemi, vzpomínkami i fakty). Rozvíjel se fotbal, lední hokej, atletika,…………. Dnes najdeme v obci dvě velká sportovní centra. Na Havírně u sokolovny pod lesíkem zvaným Hora nalezneme krásný tenisový areál, který je plně obsazen sportovci v létě i v zimě, kdy je zde postavena nafukovací hala. Druhým centrem je areál fotbalový – SK Litavan Bohutín v západní části obce pod lesem, kde je také hřiště na volejbal, koupaliště a vedou tudy cesty do Brd pro cyklisty i pěší turisty.

Pro cyklisty je u nás vůbec příhodný terén. Láká nádherná příroda Brd – nejmladší chráněné krajinné oblasti v Čechách, ale také značená cyklistická trasa Příbram – Bohutín č.302a. Jedná se o alternativu k trase č. 302, která je součástí západní cyklistické trasy Praha – Vídeň.

Na výlet ale nemusíte od nás jezdit jen do Brd, navštívit můžete třeba 2 km vzdálenou Dvořákovu Vysokou s kouzelným Kounicovým zámečkem, vilou Rusalkou a Rusalčiným jezírkem. Krásný je výlet na jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst Svatou Horu (u Příbrami) s basilikou minor a proslulým stříbrným oltářem. Otevřeno zde bylo i Svatohorské muzeum a velkým zážitkem je prohlídka zvonice. Za návštěvu stojí také Březnice se zámkem, kde je několik prohlídkových tras či Rožmitál pod Třemšínem. V Rožmitálu p. Třemš. sice zámek stále chátrá, ale najdeme zde Podbrdské muzeum, kde je jedna z expozic věnovaná Jakubovi Janu Rybovi, českému kantorovi a autorovi České mše vánoční Hej mistře, bez níž si mnoho z nás nedovede Vánoce představit. Kousek od nás, na Březových Horách, je největší hornické muzeum v Čechách a také u nás máme hornické muzeum – je budované s láskou partou nadšenců ze Spolku Řimbaba na stejnojmenné šachtě. Vždy o pouti, Vánocích a Velikonocích je zde komponovaný program, který se těší oblibě v širokém okolí. Můžete zde také vystoupat na věž a rozhlédnout se do kraje, nebo sestoupat do podzemní štoly, kde je možné vzpomenout, jak těžký chleba havíři měli.

V obci pracovala v minulosti řada spolků, dnes jsou aktivní především dva – Sbor dobrovolných hasičů Bohutín a Sbor dobrovolných hasičů Vysoká Pec (ano, opravdu zde máme historicky i aktuálně sbory dva). Slavné byly a dosud jsou hasičské a jiné bály, které se konaly dříve v sokolovně, pak u Vaňků a na Drmlovce a v lednu 2018 se myslivecký ples vrátil díky vstřícnosti vedení tenisového klubu opět po mnoha letech do sokolovny. Tradiční je také masopustní průvod, který pořádají hasiči (dnes s podporou i ostatních spolků, mateřské a základní školy) od roku 1921 a jenž byl přerušen jen v letech válečných. „Maškary“ projdou dopoledne všemi částmi obce, zahrají u všech domů, popřejí zdraví, zatančí si s hospodyní. Odpoledne se koná masopustní průvod v západní části Bohutína a různé scénky, legrácky a taškařice u hasičské zbrojnice.  Doba, kdy šel masopustní průvod od hasičárny až na Havírnu po silnici I/18, je nenávratně pryč a ani budovaný chodník na této skutečnosti nic nezmění. Provoz je tu příliš velký a bylo by to nebezpečné. S taškařicemi zajíždějí „bohutínské maškary“ také do Hornického muzea v Příbrami, do skanzenu ve Vysokém Chlumci, do Milevska, v minulosti i do skanzenu v Kouřimi a do Nového Boru.

A ještě jednu hezkou tradici tu máme. Je jí řezbářství, především slavné havířské jesličky z lipového dřeva, které o Vánocích najdeme v mnoha domácnostech. Na Řimbabě našel svoje útočiště i Spolek příbramských betlémářů a je tady stálá výstava betlémů.

 

Vážení návštěvníci našich webových stránek, jestliže jste dočetli až sem, chci věřit, že vás náš domov zaujal. Věřte, že je u nás pěkně, i když jsme jen takovou obyčejnou středočeskou obcí s asi 1700 obyvateli nedaleko Příbrami. Většina z nás jezdí za prací do Příbrami i Prahy, někteří pracují doma – byla oprášena stará řemesla, vznikla nová.  Máme různé radosti i starosti, umíme tvrdě pracovat, ale také se umíme bavit a odpočívat.

O tom všem se můžete sami přesvědčit. Rádi Vás přivítáme a nemusíte mít obavy, že byste u nás měli hlad nebo žízeň. Restaurace jsou tady přívětivé, s výbornou kuchyní, přespat můžete v některém z vlídných penzionů……….

A tak ještě jednou, vítáme vás, přátelé……….ať je vám u nás hezky.

 

Bohutín 7. 3. 2018                                                                                                                       PhDr. Eva Kubíková

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

V OBRAZE

Google Play
App Store
 

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.

Pranostika na akt. den

Září jasným pohledem se ještě jednou ohlédne za květnem.

Další

Kostel sv. Maří Magdalény

1 810Počet obyvatel

Muzeum mikroregionu Bohutín

CHKO Brdy